» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

NSE

Mã WVB : FRA000040039 Quốc gia : French Republic (France)
Ngành công nghiệp SIC : ELECTRONIC COMPONENTS, NEC (3679) ISIN : FR0004065639
Ngành công nghiệp FTA : ELECTRONICS (551)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company specializes in designing, manufacturing, marketing and maintenance of onboard electronic and electromechanical navigation systems and equipment used primarily in the aeronautics industry.
Số điện thoại : 33 143031245 Số Fax : 470595397
Chủ tịch : PHILIPPE BREL Kiểm toán : SEREC CONSULTING
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 4.66  
Operating Margin (%) 6.37  
Return on Assets (%) 5.02  
Return on Equity (%) 8.77  
Employees 493  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2022)
Income Statement
('000 EUR )
Sales/Total Revenue 65,568  
EBITDA 6,451  
EBIT 3,614  
Net Income 3,056  
Balance Sheet
( '000 EUR)
Total Current Assets 45,132  
Total Assets 58,759  
Current Liabilities 17,685  
Total Liabilities & Debt 22,734  
Total Equity 36,025  
Cashflow
( '000 EUR)
Net Income/Staring Line 2,698  
Cash from Operating -746  
Cash from Investing -1,415  
Cash from Financing -3,420  
Cash & Equivalent Yr End 6,512